selevis tarjoaa mahdollisuuden ratkaisukeskeisiin keskusteluihin, joiden tavoitteena on olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen ja tätä kautta voimaantuminen. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapaamisista kirjataan vain työmuistiinpanot.

Voimavarojen tunnistamiseen tähtäävä yhteistyö on intensiivistä ja rakenteellista työskentelyä, jossa ensimmäisessä tapaamisessa luodut tavoitteet määrittävät yhteistyösuhteen pituuden. Tapaamisten määrä vaihtelee muutamasta tapaamiskerrasta noin kymmeneen tapaamiseen.

seleviksen tarjoama palvelu sopii elämäntilanteisiin, josta eteenpäin pääseminen vaatii uusien näkökulmien löytämistä.

seleviksen palvelutuotannosta vastaa monivuotisella sosiaalialan työkokemuksella sekä lukuisilla täydennyskoulutuksilla valtiotieteiden maisteri  ja lyhytterapiaopiskelija Nina Mouhu.

seleviksen toimistotilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Järvenpään keskustassa. Jos keskustelu toimistotiloissa tuntuu epämieluisalta, vaihtoehtoisesti tapaamiset voidaan järjestää luonnossa liikkuen.

Vastaanottoaikoja on tällä hetkellä tarjolla arki-iltaisin ja viikonloppuisin.