Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ja valmennuksessa käytetyt menetelmät tähtäävät niiden voimavarojen tunnistamiseen, jotka mahdollistavat halutun muutoksen. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja valmennuksen menetelmät pohjautuvat psykologiseen teoriaan ja niitä on tuloksellisesti hyödynnetty viimevuosina muun muassa koulutustoiminnassa ja johtamisessa. Useissa maissa menetelmiä hyödynnetään erityisesti kasvatus- ja sosiaalityössä niiden tehokkuuden ja toiminnallisuuden vuoksi.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennus on kirjaimellisesti lyhytkestoista ja ongelmien sijaan työskentelyssä keskitytään ratkaisujen löytämiseen.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työskentelylle ominaista:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Voimavarakeskeisyys
  • Tavoitelähtöisyys
  • Onnistumisien tunnistaminen
  • Edistysten huomioiminen
  • Kielen merkityksen tunnistaminen
  • Ongelmien uudelleen määrittely

Ratkaisukeskeisen työskentelyn tavoitteena on löytää ne voimavarat, jotka mahdollistavat haastavassa elämäntilanteesta eteenpäin pääsemisen.